STRABAG, a.s.

„Práce byly provedeny v dohodnutých termínech, v požadované kvalitě, odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny. Na připomínky a požadavky objednatele reagoval zhotovitel bez zbytečných odkladů. Činnost REM plus, s. r. o. se vyznačuje dobrou organizací, se společností máme již dlouholeté zkušenosti.“