Certifikáty

MERIT AWARD

Pracujeme v souladu s normami ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001.

ISO 9001:2000

Dodržujeme management jakosti ISO 9001.

ISO 14001:2004

Dodržujme management životního prostředí ISO 14001

OHSAS 18001:1999

Dále jsme certifikovaní také na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.

Politika integrovaného systému managementu

Podívejte se na naši firemní politiku integrovaného systému managementu.

Politika integrovaného systému řízení

Podívejte se na naši firemní politiku integrovaného systému řízení II.

Oprávnění k hornické činnosti

Obvodní báňský úřad v Mostě nám udělil oprávnění k hornické činnosti.

Oprávnění k činnosti provádění hornickým způsobem

Obvodní báňský úřad v Mostě nám také udělil oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.