O nás

Proč si vybrat nás? Naše společnost stojí na čtyřech pevných pilířích, které zaručují naší stabilitu a Vaší spokojenost. Všechny čtyři pilíře jsou funkčním základem úspěšné spolupráce. Jaké to jsou?

1. pilíř: Znalosti

Víme dobře, co dělat a jak to dělat správně. To dokládají nejen spokojení klienti, ale i certifikáty udělené švýcarskou společností SGS: ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001. Každý rok při kontrolním auditu a každé tři roky při recertifikačním auditu dokazujeme, že pracujeme kvalitně, s důrazem na ochranu životního prostředí, nakládáme s odpady v souladu s platnou legislativou, klademe důraz na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni a přezkušováni z pravidel dodržování požární ochrany a BOZP. Vedoucí pracovníci se pravidelně účastní odborných školení a seminářů za účelem prohloubení profesních znalostí. Management společnosti pružně reaguje na moderní trendy v oblastech naší činnosti a motivuje všechny zaměstnance k dosažení nových met, které jsou pro nás výzvou.

Jsme hrdí na to, že se nám dlouhodobě daří plnit stanovené cíle.

2. pilíř: Zkušenosti

Děláme svou práci dobře už od roku 2002. Díky tomu si dnes umíme poradit s každým novým úkolem, který je pro nás výzvou. Po důkladném prostudování zadávací dokumentace Vám nabídneme komplexní řešení s důrazem na optimalizaci investičních i provozních nákladů. Pro Vaši představu uvádíme několik referencí od našich spokojených zákazníků.

3. pilíř: Přístup

Jsme schopní a zkušení, ale nestouplo nám to do hlavy. Klademe důraz na individuální přístup k zákazníkovi s cílem splnit všechny jeho požadavky v maximální možné míře. Ke klientům se chováme vždy s respektem a vstřícně.

4. pilíř: Disciplína

V dnešním světě plném prokrastinace si držíme svou úroveň. Respektujeme termíny a jsme rychlí, ale ne uspěchaní. Naše práce je i při vstřícných termínech odvedena skutečně kvalitně… Zkrátka víme, co je to disciplína.

Líbí se vám naše zásady a schopnosti? Spolupracujte s námi! Stačí napsat e-mail na remplus@remplus.cz nebo zavolat (mobil: +420 724 253 200, pevná linka: +420 414 120 295, +420 414 120 297) a jsme vám k dispozici.