Rekultivace

Potřebujete někoho, kdo zařídí rekultivaci krajiny, zemní práce při odvodňování, uvolní přístup v krajině… a udělá to profesionálně, rychle a na základě dlouhodobých zkušeností? Postaráme se vám o komplexní revitalizace, čištění nádrží, hutněné násypy břehů, rekultivaci hnědouhelných lomů, výsypek a odvalů, štěrkové hospodárnice, odkaliště popílku a mnohé další práce, které do oboru rekultivace patří.

Napište nám na remplus@remplus.cz nebo zavolejte na 724 253 200 / 414 120 297 a domluvme se na spolupráci.

Podívejte se na naše reference.